DESPRE NOI

CAELMA-INDUSTRY

SC Caelma Atex SRL a fost înființată în anul 2014.

Dispunem de potențial uman bine pregătit, experimentat, capabil să ofere consultanță la un înalt nivel calitativ. Prin modul de prezentare și  prin îndeplinirea la termen a cerințelor impuse în diferite contracte, firma SC Caelma Atex SRL a reușit să se impună și să cucerească părți importante din piața de profil. Politica managerială a firmei este de a face din SC Caelma Atex SRL o societate competitivă care să satisfacă cerințele implicite și explicite ale celor mai exigenți clienți.

Misiunea SC Caelma Atex SRL

Misiunea noastră este de a asigura produse și servicii la un nivel calitativ ridicat și o dezvoltare durabilă acționând în spiritul legii, al grijii și respectului față de clienți, de angajați, de parteneri și de societate.

Strategia

Acționăm astfel încât firma noastră sa fie un partener de încredere pentru clienți, să fie mereu un promotor al performantei, respectului față de lege, față de oameni, fie ei angajați, parteneri sau membrii ai comunității.
În acest context urmărim să reducem riscurile la care este expusă organizația noastră la un nivel acceptabil, astfel încât să fim capabili să asigurăm succesul afacerii noastre în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, sănătății și securității muncii, și siguranței informațiilor.
Ca elemente de sprijin și asigurare a succesului ne preocupăm de asigurarea unui management performant al energiei, acesta având o influenta directa în reducerea costurilor de producție și protejarea mediului, precum și de resursele umane în contextul asumării responsabilității sociale asa cum este ea definita prin standardul de referință și legislația aplicabilă.

Calitatea

Considerăm calitatea ca fiind elementul definitor pentru asigurarea satisfacției clienților noștrii.
Prin calitate înțelegem realizarea produselor și serviciilor în conformitate cu cerințele clienților, cerințele legale și de reglementare aplicabile, încadrându-ne în costurile previzionate și termenele stabilite.
Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează sa implementeze si sa mențină sistemul de management al calității îmbunătățind continuu eficacitatea sa, respectând cerințele clienților și cerințele legislației și reglementarilor aplicabile.

Mediul

Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare:
Protejarea mediului este esențială pentru asigurarea unui climat de trai sănătos atât pentru angajați cât și pentru comunitatea din care facem parte. Protejarea mediului este o datorie de onoare fata de generațiile viitoare.
Prin protejarea mediului înțelegem reducerea consumurilor de resurse neregenerabile, reducerea consumurilor de materii prime și materiale, cu prioritate a celor energofage, gestionarea adecvata a deșeurilor.